Thứ ba, 25/2/2020, 0:0
Lượt đọc: 170

Hình học 12

Chương 1: Khối Đa diện

  Bài 1 &2 : Khái niệm vế khối đa diện

  Khối đa diện lồi và khối đa diện đều

  https://www.youtube.com/watch?v=rKzzw1nt3DY

  Bài 3: Khái miện về thể tích của Khối đa diện

  https://www.youtube.com/watch?v=tqamfX9JfcI&t=185s

 

Chương 2: MẶT NÓN, MẶT TRỤ, MẶT CẦU

  Bài 1: Khái niệm về mặt tròn xoay

  https://www.youtube.com/watch?v=MNJqfueFdBg Mục I Và Mục II (1 và 2)

  https://www.youtube.com/watch?v=6tx1R5VXnvQ Mục II (3 và 4)

  https://www.youtube.com/watch?v=C9eBChD7HqY Mục III (1)

  https://www.youtube.com/watch?v=CJ9woF2-50M Mục III (2&3)

https://www.youtube.com/watch?v=JHQln8qUj_A Mục III (4)

  Bài 2: Mặt cầu

  https://www.youtube.com/watch?v=6fvtD5Xq690

Chương 3: Phương Pháp Tọa Độ Không Gian

Bài 1: Hệ tọa độ trong không gian

  https://www.youtube.com/watch?v=z2wujiq5vKg

  Bài 2: Phương trình mặt phẳng

  https://www.youtube.com/watch?v=E8IrZS8p_zo

  Bài 3: Phương trình đường thẳng trong không gian

  https://www.youtube.com/watch?v=AAcnlCGXXNA

 

Tác giả: internet

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164